Powrót

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA IZRAELA

"Architektura i Urbanistyka Izraela " - monografia książkowa, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016

Architektura Izraela jest nie tylko zwierciadłem, w którym odbija się obraz jego społeczeństwa, architektura Izraela jest także matrycą, która to społeczeństwo formuje. Dlatego interesujące jest zarówno podjęcie krytycznej analizy ponad stuletniej już historii architektury izraelskiej, jak i próba wskazania kierunku, w którym architektura Izraela zmierza, gdyż dzięki temu – być może – uzyskać można wiedzę o tym, gdzie zmierzają społeczeństwo i państwo izraelskie. Dzięki silnym, dobrze widocznym i bogato udokumentowanym związkom, jakie w Izraelu zachodzą pomiędzy ideologią, polityką i architekturą próba taka może zostać podjęta z zewnątrz, z pozycji badacza nie obciążonego lokalnym bagażem ideowo-politycznym i nie dźwigającym na swoich barkach ciężaru konfliktów, w które uwikłany jest współczesny Izrael.

Zobacz więcej