ZOOPLUS - WNĘTRZE BIUROWE

ZREALIZOWANE

Projekt wnętrza zrealizowany w kompleksie High5ive, jest nową siedzibą firmy dynamicznie rozwijającej się w branży e-commerce. Zadanie obejmowało wszystkie fazy projektu — od Space Planu, poprzez Interior Design, Fit-out do nadzoru w czasie realizacji. Projekt aranżacji, a następnie wnętrz wykonywany był w specyficznym czasie zawieszenia pomiędzy całkowitym lockdownem wiosną 2020 roku a powracającymi falami pandemii jesienią i zimą 2020/2021. Choć w układzie przestrzennym nie zrezygnowano w pełni z open-space’u, wiele z rozwiązań Activity Based Working Environment zostało wprowadzonych do projektu. Taka aranżacja ułatwi ewentualne modyfikacje, dostosowując ją do oczekiwań postcovidowego biura. Organizacja pracy w firmie oparta jest na systemie hybrydowym, przypuszczalnie w przyszłości liczba pracowników przewyższać będzie ilość stanowisk pracy. Z tego względu wdrożono system rezerwacji biurek oraz lockersów, co pozwala na porządkowanie obowiązujących zasad współpracy. Biuro zaprojektowane zostało w układzie mieszanym — oprócz pięciu stref otwartych wydzielone zostały pokoje pracy i gabinety. W rozplanowaniu przestrzeni biura widać wyraźną granicę pomiędzy strefami formalną i nieformalną. Zadecydowały o tym kwestie akustyki, doświetlenia światłem dziennym i relacja z przestrzenią wokół budynku. Uporządkowany obszar strefy formalnej przełamują wolno stojące kubatury sal spotkań, budek telefonicznych, szatni i towarzyszących bloków funkcjonalnych, otoczone ścieżkami komunikacyjnymi. Granicę pomiędzy przestrzenią pracy i odpoczynku tworzy strefa buforowa Greenzone przybierająca formę ogrodu, który służyć może jako miejsce wypoczynku, pracy cichej i kameralnych spotkań. Pomieszczenia głośne — Gameroom, Chill-out i kuchnia z jadalnią — wydzielone są akustycznie od pozostałych przestrzeni.

Elementem definiującym design i wrażeniową ocenę wnętrza jest wypracowany scenariusz, który buduje tożsamość przestrzeni, nawiązując do specyfiki działalności firmy i jej kultury pracy. Przeważają materiały naturalne — drewno, kamień, stal — a kod kolorystyczny odnosi się do barw roślin i zwierząt. Uzupełnieniem wnętrza jest system identyfikacji wizualnej, który poprzez materiał, kolorystykę oraz geometrię kontynuuje ideę projektu. Motyw zwierząt, choć w sposób enigmatyczny i nieoczywisty, pojawia się w wielu miejscach biura, stanowiąc dyskretne nawiązanie do charakterystyki firmy. Kluczem do identyfikacji poszczególnych sal konferencyjnych jest odniesienie do wybranych zwierząt, ich ubarwienia i środowiska.

INFORMACJE:

Inwestor: Zooplus

Adres: High 5ive - ul. Pawia, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 1.770 m²

Projekt: 2020

Realizacja: 2022

AUTORZY:

Katarzyna Leśnodorska

Demi Tran

Jan Wąsowicz

Katarzyna Zaniewska

Natalia Bryzek

ZDJĘCIA:

Paweł Wieczorek

Jan Wąsowicz