ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY ULICY CYNAMONOWEJ WE WROCŁAWIU

PROJEKT KONKURSOWY - II NAGRODA

Fundamentalną zasadą definiującą całość założenia jest klarowny podział brył z równoczesnym usystematyzowaniem funkcjonalnym. Racjonalny i czysty układ pozwolił na jednoznaczne pogrupowanie wszystkich pomieszczeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Z całości założenia wydzielone zostały trzy niezależne zespoły: Przedszkole – zlokalizowane na parterze bryły fontowej (od strony ul. Cynamonowej), przeznaczone dla 200 dzieci w podziale na 8 oddziałów. Wejście poprowadzone zostało od strony północnej z podcienia będącego kontynuacją arkady otaczającej plac. Układ pomieszczeń rozdysponowany jest wokół wewnętrznego dziedzińcaogrodu, dzięki czemu niemal wszystkie przestrzenie i pomieszczenia są doświetlone. Każdy oddział utworzony jest z powtarzalnego bloku, na który składają się: sala, sanitariaty, szatnia oraz dodatkowo magazynek. Oddziały pogrupowane są wzdłuż wschodniej i zachodniej strony, co zapewnia im optymalne oświetlenie naturalne i otwarcie na strefy zielone. Na wprost fasady wejściowej zlokalizowana jest duża sala rekreacyjna, która dzięki zastosowaniu ścian przesuwnych może zostać powiększona o część foyer, a także otwarta na dziedziniec wewnętrzny. Umożliwia to atrakcyjne wykorzystanie przestrzeni i połączenia wnętrza z ogrodem. Pomiędzy zespołem przedszkolnym, a szkołą podstawową zlokalizowany został wspólny węzeł żywieniowy. Sekwencja pomieszczeń zaplecza kuchennego i jadalni szkolnej graniczy z blokiem przedszkolnym i zajmuje pozostałą część parteru bryły północnej Szkoła Podstawowa – jako funkcja dominująca i uzasadniająca pozostałe części budynku, zlokalizowana jest w bryle centralnej oraz wyższych piętrach bryły frontowej. Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla 1000 uczniów, ale układ brył i funkcji pozwolił uniknąć monumentalności, monotonii i nadmiernej powtarzalności.

 

Zarówno skrzydło centralne, jak i frontowe rozwiązane zostało wokół wewnętrznych dziedzińców. Taki układ przestrzenny zapewnia dwustronne doświetlenie wszystkich traktów i możliwość ich optymalnego wykorzystania. Reprezentacyjny plac wejściowy przenika przez budynek i znajduje swą kontynuację w przestrzeni dziedzińca. Podcięcie kondygnacji parteru pozwoliło na otwarcie dziedzińca w kierunku południowym na tereny rekreacyjne i sportowe. Strefa wejściowa stanowi wielofunkcyjną przestrzeń, buduje nastrój szkoły i tworzy jej duszę. Elementem kluczowym są tutaj szerokie reprezentacyjne schody, które dzięki bogatemu rozrzeźbieniu i wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań w formie siedzisk, donic i wypłaszczeń unikają wrażenia monumentalizmu i stają się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla dzieci.  Schody wraz z zabudową pionowej ściany przyjmują formę meblarską, urozmaiconą i wypełnioną książkami, grami, donicami z zielenią i różnymi elementami dekoracyjnymi. Forma ta wraz z użytym naturalnym drewnem ociepla wizerunek szkoły jako instytucji. Kondygnacja parteru oprócz funkcji ogólnodostępnych mieści stołówkę, pomieszczenia administracyjne, świetlice i otwartą do foyer szatnię okryć wierzchnich. Pozostałe dwa piętra przeznaczone są na lokalizację podstawowych funkcji szkoły: klas i pracowni. W bryle frontowej wzdłuż zachodniej i wschodniej ściany zlokalizowana została strefa nauczania początkowego (klasy 1-3). Do ścian dziedzińca przylegają przestrzenie wspólne, które zarówno pełnią funkcje komunikacji, jak i stref socjalnych dla młodszych dzieci. Na pierwszym piętrze dziedziniec został poszerzony poprzez cofnięcie trzech ścian i wytworzenie szerokiego tarasu. W bryle centralnej zlokalizowane są klasy starsze, pracownie oraz pokoje nauczycielskie. Poszczególne pracownie zostały rozplanowane w możliwie optymalny sposób pod kątem użytkowym, i tak chemiczna i fizyczna zlokalizowane są od strony północnej, a muzyczna obudowana ścianami izolującymi akustycznie i wyciszona od wewnątrz materiałami o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Pokoje nauczycielskie z niezależnymi aneksami socjalnymi mogą być łączone w jedną wspólną salę lub dzielone na dwie niezależne. Elementem wspólnym dla całej szkoły jest biblioteka zaaranżowana na dwóch kondygnacjach z charakterystycznymi wewnętrznymi krętymi schodami znanymi ze świata bajek, baśni i powieści. Dwie części szkoły zlokalizowane w dwóch bryłach łączy pasaż stanowiący wewnętrzną oś N-S. Jest to szeroka doświetlona przestrzeń, która może być dowolnie wykorzystywana, jednoczy i łączy społeczność. Poszczególne kondygnacje połączone są zarówno schodami otwartymi, jak i wymkniętymi klatkami ewakuacyjnymi oraz windą zlokalizowaną przy wejściu głównym do szkoły. Każda ze stref posiada niezależne sanitariaty. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych przy salach lekcyjnych zaprojektowane zostały indywidualne szafki dla uczniów. Zarówno w parterze, jak i I piętrze zapewnione zostało połączenie komunikacyjne pomiędzy szkołą, a zespołem sportowym. Hala Sportowa – mieści się w odrębnej bryle od strony południowej przy ulicy Bazyliowej. Jest niezależnym budynkiem, z odrębnym dojazdem oraz wejściem, komunikacją pionową i wszelkimi wymaganymi pomieszczeniami serwisowymi. Poszczególne grupy pomieszczeń zgromadzone są wokół głównej sali gimnastycznej na poziomie parteru. Główna sala, zgodnie z wytycznymi funkcjonalno-użytkowymi może być dzielona na dwie mniejsze oraz zapewnione ma zaplecze sceniczne i widownię. Doświetlona jest rytmem okien od strony wschodniej, wysokością kontynuującym okna parteru w pozostałych częściach budynku, co zapewnia łatwość w ich utrzymaniu. Z I piętra zapewniony jest dostęp do trybuny oraz mniejszej sali gimnastycznej.  Układ pomieszczeń użytkowych, komunikacji oraz dostępność poszczególnych zespołów: szkoły, przedszkola, części żywieniowej oraz sportowej zapewniają niezależne ich funkcjonowanie, pozostawiając również możliwość wewnętrznego połączenia. Pomieszczenia techniczne zlokalizowane zostały w różnych częściach budynku, tak aby nie były uciążliwe dla użytkowników, a jednocześnie ich rozplanowanie wynika z optymalizacji wymagań technologicznych.

 

Wszystkie kondygnacje oraz pomieszczenia zapewniony mają dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dla budynku zakłada się uzyskanie certyfikatu Obiekt Bez Barier przyznawanego budynkom zaprojektowanym i wykonanym z myślą o użytkownikach z niepełnosprawnościami.

 

INFORMACJE:

Inwestor: Gmina Wrocław

Adres: ul. Cynamonowa, Wrocław

Powierzchnia użytkowa: 9,600 m²

Konkurs: 2020

AUTORZY:

Artur Jasiński

Natalia Bryzek

Konrad Łukaszek

Demi Tran

Paweł Wieczorek

Katrzyna Zaniewska

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Kamil Czerw

Katarzyna Leśnodorska

Jan Wąsowicz

 

KONSULTACJE KONSTRUKCJI:

Przemysław Ruchała

GSBK Biuro Konstrukcyjne

 

KONSULTACJE INSTALACJI:

Jacek Bujas

BFM Project