KOMPLEKS BIUROWY PGNiG W WARSZAWIE

PROJEKT KONKURSOWY

Nową zabudowę kompleksu biurowego rozplanowano wzdłuż ulicy wewnętrznej, równoległej do ul. Kasprzaka, dzięki czemu przed frontem zabudowy powstało zielone przedpole, parkowa promenada, która powstanie po likwidacji istniejącego nasypu. Przeprowadzona przed frontem budynków ulica będzie łączyła zespół historycznej zabudowy starej gazowni z projektowanym placem na narożniku ulic Kasprzaka i Bema. Wzdłuż atrakcyjnie urządzonej promenady pieszej planuje się wykreowanie plenerowej wystawy obrazującej misję i osiągnięcia PGNiG. Bezpośrednio przed budynkami poprowadzona zostanie szeroka, wewnętrzna ulica z podjazdem i rzędem stanowisk parkingowych z ograniczonym czasem postoju. Dojazdy do garaży podziemnych zaplanowano z dróg prostopadłych, po wschodniej i zachodniej stronie projektowanego kompleksu kubaturowego.

 

Zgodnie z proekologiczną misją firmy PGNiG dużą wagę poświęcono na rozplanowanie zieleni: siedziba spółki z przeszkloną fasadą wypełniona zielenią zostanie obudowana zielenią parkową, bulwarem od frontu i ogrodem od tyłu, którym zaplanowano basen wodny, w lecie zasilany wodą deszczową zbiornik retencyjny, w zimie zamieniany na ślizgawkę. Zapewniono ochronę większości istniejących na terenie opracowania drzew.

 

Kulminacją przestrzenną projektowanej zabudowy będzie wieża budynku A, w której na najwyższych kondygnacjach mieścić się będą biura Zarządu Spółki. Elewację północną kompleksu biurowego, wzdłuż ulicy Kasprzaka, zaprojektowano w formie podwójnej fasady, wypełnionej zimozieloną roślinnością pnącą, iluminowaną w porze nocnej. Oprócz korzyści funkcjonalnych (ochrona przed hałasem komunikacyjnym) i klimatycznych (oczyszczanie i nawilżanie powietrza służącego do grawitacyjnej wentylacji pomieszczeń) rozwiązanie to przyniesie korzyści wizerunkowe, w postaci wykreowania efektownej, zielonej ściany, wertykalnego ogrodu, wzmacniającego pozytywny obraz spółki. Na tym tle efektownie prezentować się będzie logo spółki, wykonane metodą sitodruku na taflach szklanych.

  

 

INFORMACJE:

Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Adres: ul. Kasprzaka, Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 47.647 m²

Konkurs: 2017

AUTORZY:

Artur Jasiński

Marta Grochowska

Marcin Pawłowski

Paweł Wieczorek

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Adrian Kasperski

Barbara Ostrowska