SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU

ZREALIZOWANY

6 kwietnia 2018 roku oddano do użytku nowy gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Jest to pierwsza w Polsce inwestycja zrealizowana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) w której podmiotem publicznym jest Skarb Państwa. Projekt Sądu Rejonowego zrealizowany został na podstawie naszego projektu przez firmę Warbud, przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz pod nadzorem Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Liczący cztery nadziemne kondygnacji budynek o powierzchni użytkowej około 5500m² , to miejsce pracy dla 220 osób. Zawiera m.in.  18 nowoczesnych sal rozpraw wyposażonych w system e-wokanda. Łączna kwota inwestycji to 130 mln zł. Partner prywatny, spółka celowa należąca do firmy Warbud, przez 20 lat będzie właścicielem budynku, a partner publiczny w formie opłaty za dostępność będzie spłacał inwestycję. Po upływie tego okresu obiekt zostanie przekazany nieodpłatnie na własność Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

INFORMACJE:

Inwestor: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Adres: ul. Grunwaldzka, Nowy Sącz

Powierzchnia użytkowa: 8.500 m²

Projekt: 2015-2016

Realizacja: 2016-2018

 

Obiekt realizowany w ramach umowy Partnerstwo Publiczno-Prywatne (Partner Publiczny - Skarb Państwa - Ministerstwo Sprawiedliwości, Partner Prywatny - Warbud SA.)


AUTORZY:

Marcin Pawłowski

Artur Jasiński

Paweł Wieczorek

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Marcin Buczek-Palczyński

Marta Grochowska

Adrian Kasperski

Anna Knez

Katarzyna Leśnodorska

Paulina Piechota

Tomasz Lelek

Maria Wójcik