Powrót

WOLNY RYNEK - LEPSZE MIASTO?

Materiał konferencji "Wolny rynek - lepsze miasto?", która odbyła się w dniu 15 października 2015, w ramach Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2015.

25 lat temu nastapiła zmiana ustrojowa, która odmieniła Polskę, życie Polaków i krajobraz polskich miast. Ćwierć wieku wolnorynkowych doświadczeń to dobra okazja, aby dokonać bilansu tego okresu, podumować osiągnięcia i porażki polskiej architektury, zastanawiając się nad obecnym stanem profesji architekta i wyzwaniami, jakie przed nią stoją.

Modernizacja naszego kraju dokonała się w przyspiesonym tempie, wzmocnionym potężną falą procesów globalizacyjnych. Z jednej strony - nowa architektura stanowi najbardziej wyrazisty symbol zmian, które dokonały się w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, a z drugiej strony - jest przedmiotem spontanicznych procesów gospodarczych i spekulacyjnej gry rynkowej. Architektura stała się towarem rynkowym, a wykonujący wolny zawód architekci - konkurującymi ze sobą przedsiębircami. Wydaje się, że zderzenie postaw architekta-twórcy i projektanta-przedsiębiorcy jest źródłem największych dylematów zawodowych i moralnych, przed którymi został postawiony współczesny architekt.

Zobacz więcej