Powrót

OBRAZY POST-POLIS

Obrazy Post-polis. Monografia ponowoczesnego miasta” monografia książkowa, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. AF Modrzewskiego, ISBN 978-83-7571-212-4, Kraków 2012

Projekt Obazy Post-Polis nazwać można próbą przedstawienia zjawisk charakterystycznych dla rozwoju współczesnych postindustrialnych miast przełomu XX i XXI wieku.

Monografia zawiera plon podróży dookoła świata, w której kolejnymi etapami były: Nowy Jork, Las Vegas, Honolulu, Tokio, Hongkong, Bangkok i New Delhi. Pojęcia zaniku granic miasta; namnażania i przepływów; produkcji obrazów i natłoku informacji; komercjalizacji przestrzeni publicznej; metafizyki światła i dynamiki tożsamości stały się dla Autora inspircją do wykonania serii dokumentujcych je fotografii, które wraz z tekstem oddają z odmiennych perspektyw fenomen współczesnej urbanizacji.

Zobacz więcej
galeria: