URZĄD CELNO-SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PROJEKT KONKURSOWY

Zasadniczym celem projektu jest połączenie racjonalnych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i przestrzennych budynku Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego z atrakcyjnym zagospodarowaniem ich otoczenia, które wykorzystywać będzie walory krajobrazowe malowniczej, nadrzecznej lokalizacji. Teren wokół budynku będzie ogólnodostępny i zostanie wyposażony w urządzenia do czynnej i biernej rekreacji. Od strony rzeki przed budynkiem zaprojektowano plac publiczny z kawiarnią i wejściem na wieżę widokową. Na placu zaprojektowano płytki retencyjny zbiornik wodny, w którym okresowo gromadzić się będzie woda deszczowa, a w zimie powstawać tu będzie naturalne lodowisko. Zarówno z placu jak i z wieży otwierać się będzie panorama na rzekę i sylwetę miasta. Wzdłuż brzegów Warty proponuje się realizację tarasowych bulwarów, z drewnianym molem połączonym z przystanią klubu sportowego.

 

Obiekt kubaturowy rozwiązano w postaci zwartej bryły, w której skrzydło zachodnie mieści siedzibę Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, a pozostałą część zajmuje Urząd Skarbowy. Budynek jest rozcięty promenadą pieszą, która łączy ogólnodostępny parking zaprojektowany na działce UP/KS  z wejściami głównymi do obu urzędów, a następnie przechodzi przez plac i nadbrzeża Warty, i kończy się molem z przystanią klubu sportowego. Poczynając od drugiego piętra oba urzędu są połączone poprzez drzwi z kontrolą dostępu. Dzięki czemu służby ochrony i służby techniczne a także uprawnieni pracownicy będą mieli bezpośredni dostęp do obu budynków.

INFORMACJE:

Inwestor: Skarb Państwa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Adres: Gorzów Wielkopolski

Powierzchnia użytkowa: 8,750 m²

Konkurs: 2020

AUTORZY:

Artur Jasiński

Paweł Wieczorek

Konrad Łukaszek

Demi Tran

Jan Wąsowicz

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Barbara Ostrowska-Furmanek