STADION MIEJSKI W OPOLU

PROJEKT KONKURSOWY - WYRÓŻNIENIE

Cechą wyróżniającą lokalizację Stadionu Opolskiego jest położenie na granicy terenów zielonych, rolnych  oraz terenów zurbanizowanych północno-zachodniej części Opola. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji Stadionu występują wartościowe ekologicznie szpalery drzew wysokich i pola uprawne. Główne kierunki ekspozycji  widokowej stadionu to kierunek południowy, od strony Opolskiego Parku Technologicznego oraz od strony północnej, z istniejącego układu drogowego. Proponowana forma i dyspozycja przestrzenna jest więc w dużym stopniu odpowiedzią na lokalizację Stadionu Opolskiego w terenie przedstawiającym wartości ekologiczne, widokowe, jak i rekreacyjne, przy jednoczesnej bliskości zabudowy miejskiej o funkcji publicznej, w postaci centrum handlowego oraz kompleksu Opolskiego Parku Technologicznego.

  

Aby zintegrować obiekt z otaczającą zielenią i zabudową, została przyjęta forma prostokreślna, z fasadą ze smukłych i rytmicznych elementów konstrukcyjnych. Główną rolę w odbiorze obiektu w przestrzeni będzie odgrywało jasne zadaszenie stanowiące zwieńczenie bryły stadionu o wysokości 4 m i jednocześnie przykrycie nad trybunami. Prostokątny układ geometryczny zadaszenia nawiązuje do otaczającej zabudowy, natomiast materiał, i wyniesienie bryły zadaszenia ponad koronę stadionu kontrastuje z otaczającą zielenią stanowiąc rozpoznawalny znak przestrzenny, który jednocześnie nie dominuje nad otaczającym go terenem. Dodatkowo masy ziemne powstałe przy wykonaniu fundamentów obiektu będą zagospodarowane bezpośrednio na działce i utworzą zieloną skarpę wzdłuż trybuny wschodniej, dodatkowo integrującą obiekt z otoczeniem.

 

 

INFORMACJE:

Inwestor: Miasto Opole

Adres: ul. Technologiczna, Opole

Powierzchnia użytkowa: 8.200 m²

Konkurs: 2018

AUTORZY:

Artur Jasiński i Wspólnicy Sp. z o.o.

Artur Jasiński

Marcin Pawłowski

Paweł Wieczorek

Katarzyna Leśnodorska

Marta Grochowska

Marcin Buczek-Palczyński

Tomasz Lelek

JW+A Sp. z o.o. Sp.k.

Błażej Szymczyński

Jerzy Wójcik