INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF DRA. JANA SEHNA

PROJEKT KONKURSOWY - III NAGRODA

Główną wytyczną do ukształtowania formy architektonicznej budynku, był kontekst przestrzenny terenu opracowania wyraźnie podzielony na obszary o różnym charakterze. Od zachodu (od strony ulicy Śniadeckich i reprezentacyjnego placu) rozplanowano fasadę frontową i wejście główne. Dodatkowe wejście zaplanowano od południa, zjazd do garażu podziemnego od zachodu, a od północy ustawiono salę konferencyjną.

 
cały teren wokół budynku będzie ogólnodostępny. Na parterze, wzdłuż ulicy śniadeckich ukształtowanej w formie alei obsadzonej szpalerami drzew, umieszczono funkcje o charakterze otwartym: sale konferencyjne i sale spotkań. Wraz z sekwencją placów i zieleni parkowej stworzą one atrakcyjną przestrzeń publiczną. Istotną rolę w odbiorze i funkcjonowaniu budynku będą pełnić ogrody deszczowe rozplanowane w formie tarasów na wszystkich kondygnacjach wokół budynku.

 
dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna obiektu została podyktowana wymaganiami programu: na parterze ulokowano zespół wejściowy i pomieszczenia obsługi działalności opiniodawczej oraz część działu biologicznego, który wraz z administracją i działem informatyki dzieli i piętro. Na drugim piętrze zlokalizowano dział chemiczny i pracownię badania pisma, a na iii piętrze znalazły się toksykologia i pracownia informatyki sądowej. Na tym samym poziomie ulokowano także centrale klimatyzacyjne HVAC. Na dachu rozplanowano kolektory fotowoltaiczne, agregaty chłodnicze i wentylatory wyciągowe. W piwnicy umieszczono garaż oraz pomieszczenia niewymagające dopływu światła dziennego.

 
środkowy trakt budynku zajęty jest przez trzony dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych, przeszklony szacht wind osobowych poruszających się w doświetlonym od góry hallu oraz zgrupowane wokół niego pomieszczenia sanitarne, szatniowe i inne.

 

INFORMACJE:

Inwestor: Instytut Ekspertyz Sądowych

Adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 9,000 m²

Konkurs: 2023

AUTORZY:

Artur Jasiński

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Krzysztof Kiendra

Paweł Wieczorek

Marcin Buczek-Palczyński

Marta Grochowska