BUDYNEK USŁUGOWY Z BOSMANATEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PORCIE CZERNIAKOWSKIM W WARSZAWIE

PROJEKT KONKURSOWY

Podstawowa idea koncepcji polega na wykorzystaniu projektowanego budynku jako atrakcji funkcjonalno-przestrzennej w lewobrzeżnej części bulwarów wiślanych. Projektowana w nim kawiarnia, z tarasem i panoramicznym otwarciem widokowym na dolinę Wisły i wglądem w sylwetę Stadionu Narodowego rozpoczynać będzie trasę spacerową poprowadzoną wzdłuż bulwarów wiślanych w stronę Starego Miasta. Budynek zaprojektowano tak, aby można było przez niego swobodnie przechodzić, i korzystać przy okazji z jego funkcji gastronomicznych i rekreacyjnych.

Obiekt jest lekki, przejrzysty i zbudowany z naturalnych materiałów: drewna i szkła. Jego charakterystyczna bryła, widoczna zarówno od strony rzeki, Saskiej Kępy i Solca, a także z Mostu Łazienkowskiego pełnić będzie funkcję znaku w przestrzeni: służyć temu będzie w szczególności rozłożysty, wspornikowy dach, nadający horyzontalnej bryle pewnej dynamiki.

 

Budynek został podzielony na trzy strefy funkcjonalne: kawiarnię z tarasem widokowym – na poziomie ulicy Solec, pomieszczenia klubowe na poziomie górnym i pomieszczenia bosmanatu na poziomie dolnym (portu). Mur poprowadzony wzdłuż ulicy Solec zapewnia ochronę akustyczną dla budynku i dla przystani.  Horyzontalna dyspozycja elewacji frontowej skontrastowana została z tarasowo ukształtowaną elewacją od strony wody. Pieszo jezdna strefa portowa podzielona została na odcinek frontowy, reprezentacyjny, z wyeksponowaną z kotwicą ORP „Bałtyk”, centralny placyk przed bosmanatem, z masztami flagowymi i slipem oraz przestrzeń zaplecza gospodarczego, z parkingami i wiatą na łodzie.

Od strony północnej zaprojektowano zakończenie bulwarów Wisły z tarasowo ukształtowanymi betonowymi donicami, które zawijają się za portowym mostkiem i wyznaczają przestrzeń wokół Płyty Desantu, stopniowo wznosząc się wraz z dojazdem.

 

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe

Sercem budynku jest przechodni hall, który poprzez logiettę, schody terenowe i tarasy widokowe łączy górny poziom ulicy Solec z dolnym poziomem portu. Hall łączy się też bezpośrednio z kawiarnią i pozostałymi pomieszczeniami klubowymi oraz salą obsługi klientów bosmanatu.  Wszystkie cztery półpoziomy połączone są windą, umożliwiającą transport i poruszanie się po obiekcie osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

INFORMACJE:

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres: ul. Solec, Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 665 m²

Konkurs: 2022

AUTORZY:

Artur Jasiński

Natalia Bryzek

Demi Tran

Jan Wąsowicz