AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

PROJEKT KONKURSOWY - HONOROWE WYRÓŻNIENIE

Główną wytyczną do stworzenia dyspozycji funkcjonalnej i ukształtowania formy architektonicznej projektowanego kompleksu budynków Akademii Muzycznej w Krakowie stał się kontekst przestrzenny terenu opracowania, wyraźnie podzielony na cztery obszary o różnym charakterze. Od północy (od strony miasta) rozplanowano dojazd, dojścia, reprezentacyjny plac frontowy i salę koncertową, od zachodu (od strony parku i przyszłego Miasta Muzyki) – sale prób, bibliotekę, ogrody i dziedzińce rekreacyjne, od południa (od strony rzeki i bulwaru Kurlandzkiego), amfiteatr w otoczeniu zieleni parkowej, od wschodu (od strony wiaduktu) budynek dydaktyczny, podjazdy, parkingi i drogę pożarową. Dokonano waloryzacji zieleni wysokiej, obiekty zaplanowano tak , aby nie wycinać starych drzew.

 

Zakłada się, że cały teren zajęty przez kampus Akademii Muzycznej będzie ogólnodostępny, a budynek będzie otwarty w godzinach funkcjonowania uczelni. Na parterze, wzdłuż wewnętrznej ulicy pieszej, nazwanej pasażem muzyki, umieszczono funkcje generujące największy ruch: salę koncertową, kawiarnię, bufet i największe sale prób. Wraz z sekwencją placów i zieleni parkowej stworzą one atrakcyjną przestrzeń publiczną.

 

W ten sposób powstanie żywy, otwarty i przyjazny kompleks akademicki, dobrze powiązany z otoczeniem, zaprojektowany z poszanowaniem środowiska naturalnego i kulturowego.

 

 

INFORMACJE:

Inwestor: Akademia Muzyczna w Krakowie

Adres: ul. Stachowskiego, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 18.738 m²

Konkurs: 2017

AUTORZY:

Artur Jasiński

Marcin Pawłowski

Paweł Wieczorek 

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Adrian Kasperski

Justyna Kolarz

Tomasz Lelek

Barbara Ostrowska

 

KONSULTACJE AKUSTYKI:

Robert Lebioda

Izabela Wiśniewska

Rafał Zaremba

Pracownia Architektury i Akustyki Sound & Space

 

KONSULTACJE KONSTRUKCJI:

Przemysław Ruchała

GSBK Biuro Konstrukcyjne

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

Małgorzata Tujko

Małgorzata Smołka

Pracownia LAND-ARCH

 

WIZUALIZACJE:

Marta Grochowska

Małgorzata Smołka

 

MODEL:

Maciej Kuzianik